RÖG­LE

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Lars VOL­DEN

Född: 92-07-26. Längd: 190 cm. Vikt: 95 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Blues, 2014. 2014/2015: 41 mat­cher, 2,31 mål/match, 91,9 %. SHL-mat­cher: 0.

Stor hjäl­te i vå­ras när han för­de upp Rög­le till SHL. Ut­märkt i kval­spe­let, men ha­de en nå­got ojämn sä­song. Var väl­digt bra i si­na bäs­ta stun­der och kom­mer kon­kur­re­ra om att bli förste­mål­vakt även i år.

Oscar DANSK

Född: 94-02-28. Längd: 191 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­by IK. Kom från: Co­lum­bus Blue Jac­kets, 2015. 2014/2015: 32 mat­cher, 3,63 mål/match, 88,3 %. SHL-mat­cher: 0.

Stor­växt mål­vakt som täc­ker sto­ra de­lar av bu­ren. Tek­nisk och men­talt stark. Fick ett a-lagskontrakt med Brynäs re­dan som 18-åring för tre sä­song­er se­dan, men val­de spel i Nor­da­me­ri­ka då. Ti­di­ga­re ut­sedd till JVM:s bäs­te mål­vakt.

Jens HELL­GREN

Född: 89-03-06. Längd: 192 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Björ­bo IF. Kom från: Spar­ta Sarps­borg, 2014. 2014/2015: 45 mat­cher, 14 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Sko­lad i Frölun­das ju­ni­or­verk­sam­het och bli­vit en de­fen­siv back med bra blick för spe­let. Skul­le dock be­hö­va an­vän­da sin stor­lek mer än vad han gör, men räck­vid­den är bra. 26 år gam­mal gör han sin de­but i SHL — sak­nar ru­tin på den här ni­vån.

Almen BI­BIC

Född: 93-03-29. Längd: 188 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Lek­sand, 2013. 2014/2015: 52 mat­cher, 6 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 11.

Fy­sisk back som gär­na smäl­ler på i när­kam­per­na. Fick en stark ut­veck­ling och fart på kar­riä­ren när han byt­te Lek­sand mot Rög­le. Var för­ra sä­song­en en le­da­re och här­fö­ra­re i de­fen­si­ven för la­get. Kan ta näs­ta steg i år.

Alen BI­BIC

Född: 91-10-16. Längd: 193 cm. Vikt: 101 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Lek­sand, 2014. 2014/2015: 44 mat­cher, 4 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Likt den ovan­nämn­de yng­re bror­san är Alen ock­så en tuffing på isen som gär­na smäl­ler på. Ut­nytt­jar sin stor­lek och tyngd till ful­lo och spe­lar he­la ti­den fy­siskt. Duk­tig på att bloc­ke­ra skott och tar ett stort an­svar som stä­da­re fram­för egen mål­vakt.

Jesper WIL­LI­AMS­SON

Född: 90-04-23. Längd: 185 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Näs­sjö HC. Kom från: HV 71, 2015. 2014/2015: 44 mat­cher, 4 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 136.

Stark de­fen­siv back som va­rit när­mast or­di­na­rie i HV de två se­nas­te sä­song­er­na, trots en kort ut­lå­nings­pe­ri­od i Mal­mö i fjol. Har fort­fa­ran­de ut­veck­lings­po­ten­ti­al och kan bli en här­fö­ra­re i Rög­les för­svar.

Do­mi­nik GRANAK

Född: 83-06-11. Längd: 182 cm. Vikt: 81 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: HC Duk­la Tren­cin. Kom från: Got­téron, 2015. 2014/2015: 30 mat­cher, 8 poäng (i SHL/NLA). SHL-mat­cher: 172.

Två­vägs­back med bra skrid­sko­åk­ning och puck­be­hand­ling. Stor er­fa­ren­het av svens­ka klub­bar: spe­la­de i Rög­le 2009/2010, gjor­de 16 SHL-mat­cher för Lin­kö­ping i fjol och har även två sä­song­er med Fär­je­stad i sitt cv. Spe­la­de VM för Slo­va­ki­en se­nast.

Rasmus BENGTS­SON

Född: 93-05-14. Längd: 188 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Le­jo­net. Kom från: Väs­terås, 2014. 2014/2015: 48 mat­cher, 9 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Duk­tig vid of­fen­si­va blå­lin­jen och har po­ten­ti­al att bli en ­nyt­tig po­wer play-back i SHL. Bra öga för spe­let ock­så och har även stor­le­ken till sin för­del. Fort­fa­ran­de en ung och ut­veck­lings­bar ta­lang som klub­ben hop­pas blom­mar ut den här sä­song­en.

Ivan BA­RAN­KA

Född: 85-05-19. Längd: 188 cm. Vikt: 92 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: HK Dub­ni­ca. Kom från: Slo­van Bra­tisla­va, 2015. 2014/2015: 45 mat­cher, 12 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 0.

Me­ri­te­rad värv­ning. Har sju KHL-sä­song­er bakom sig och ­spe­la­de bå­de se­nas­te OS- och VM-tur­ne­ring­en för Slo­va­ki­en. Trots att han är stor och tung, en de­fen­siv back, så finns ock­så en of­fen­siv upp­si­da där han har po­ten­ti­al att gö­ra en del poäng.

Ke­vin MARS­HALL

Född: 89-03-10. Längd: 185 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Coll. Char­les-Le­moy. Ri­ve­rains. Kom från: To­ron­to ­Mar­li­es, 2015. 2014/2015: 44 mat­cher, 7 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

Har till­bring­at de sex se­nas­te åren i AHL ut­an att få en är­lig chans i NHL. Nu vän­der han till Eu­ro­pa för förs­ta gång­en i kar­riä­ren och i ho­nom får Rög­le en fy­sisk och de­fen­siv back som in­te bac­kar för att sät­ta in en tack­ling.

Pa­trick CEH­LIN

Född: 91-07-27. Längd: 180 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fle­mings­bergs IK. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 26 mat­cher, 6 poäng (i SHL/AHL/ECHL). SHL-mat­cher: 165.

Bril­jant skrid­sko­å­ka­re som har en bra ac­ce­le­ra­tion på isen. Of­fen­siv, tek­nisk for­ward som har tre sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka bakom sig. An­slöt till Lek­sand mitt un­der för­ra sä­song­en och var en av la­gets bäs­ta i kva­let.

Viktor LIND­GREN

Född: 86-03-16. Längd: 178 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­dens IK. Kom från: Björklö­ven, 2010. 2014/2015: 51 mat­cher, 11 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 196.

In­ne på sin sjät­te sä­song i Rög­le och den i la­get som har störst er­fa­ren­het av lan­dets högs­ta se­rie. Sko­lad i Lu­leå och gjort sta­digt med poäng un­der de se­nas­te hoc­key­all­svens­ka sä­song­er­na. En vik­tig spe­la­re och till­hör stom­men i la­get.

Da­vid ÅS­LIN

Född: 89-07-26. Längd: 185 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Norr­täl­je IK. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 47 mat­cher, 14 poäng. SHL-mat­cher: 110.

En tek­nisk for­ward som har of­fen­si­va egen­ska­per. Duk­tig på små ytor samt att dri­va upp puc­ken. Har ock­så en hel del ru­tin på högs­ta ni­vå. Bli­vit fram­rös­tad för att ha gjort SHL:s snyg­gas­te mål i två (!) ra­ka sä­song­er.

Jack CON­NOL­LY

Född: 89-08-15. Längd: 173 cm. Vikt: 77 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Du­luth Mars­hall School. Kom från: Lek­sand, 2014. 2014/2015: 48 mat­cher, 30 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 97.

Har egen­ska­per för att va­ra en play­ma­ker och är som all­ra bäst i po­wer play där han drar nytta av sin blick för spe­let. ­Dum­pa­des ti­digt av Lek­sand för­ra sä­song­en men fick en nytänd­ning i Rög­le. Har en hel del SHL-ru­tin.

Jor­dan SMOT­HER­MAN

Född: 86-05-11. Längd: 191 cm. Vikt: 102 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Bing­ham­ton Jr. Rang­ers. Kom från: Pe­li­cans, 2015. 2014/2015: 50 mat­cher, 33 poäng (i SM-li­i­ga/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Renod­lad of­fen­siv yt­ter­for­ward som an­slöt till Rög­le sent ­un­der för­ra sä­song­en och vräk­te in poäng. Var en av la­gets bäs­ta i slut­ske­det av sä­song­en och i kva­let. Syl­vasst skott och ett stän­digt hot i po­wer play.

Christop­her LIL­JE­WALL

Född: 89-12-27. Längd: 190 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Rög­le J20, 2009. 2014/2015: 50 mat­cher, 36 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 110.

Har bli­vit en tro­tjä­na­re ef­ter att ha va­rit Rög­le tro­gen un­der he­la sin kar­riär. Var med i de två se­nas­te se­jou­rer­na i SHL med klub­ben och var i fjol en av la­gets bäs­ta poänggörare och hjäl­te i kva­let. Har ett stort klubb­hjär­ta. Job­bar all­tid hårt.

Tay­lor MAT­SON

Född: 88-09-16. Längd: 180 cm. Vikt: 85 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Aca­de­my of Ho­ly Ang­els. Kom från: Io­wa Wild, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 37 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Ha­de en stark po­ängs­körd un­der sitt de­butår i Rög­le, var ­ly­san­de i kva­let och hop­pas spin­na vi­da­re på det och bli en nyc­kel­spe­la­re i SHL. Job­bar hårt och drar sig in­te för att gå in i när­kam­per. Snabb spe­la­re som är mer en fram­spe­la­re än en mål­skytt.

Se­basti­an WÄNN­STRÖM

Född: 91-03-03. Längd: 185 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Hu­ge. Kom från: Chi­ca­go Wol­ves, 2015. 2014/2015: 36 mat­cher, 12 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 115.

Stark skrid­sko­å­ka­re med tre sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka bakom sig. Ut­märkt på att ba­na vä­gen för si­na med­spe­la­re. Per­fekt tred­je­länk i en topp­ked­ja. Är ag­gres­siv och lig­ger högt i fore­chec­king­en. Har ti­di­ga­re vun­nit SM-guld med Brynäs.

Da­ni­el SYL­WAN­DER

Född: 92-09-23. Längd: 191 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Rög­le J20, 2011. 2014/2015: 51 mat­cher, 15 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 51.

Stor­växt for­ward som är stark i det fy­sis­ka spe­let. En roll­spe­la­re som de­lar ut väl­taj­ma­de och hår­da tack­ling­ar. Spe­lar ­of­tast hårt, men ut­an att va­ra över­dri­vet ful i sin spel­stil. Re­pre­sen­te­rat klub­ben un­der he­la sin kar­riär.

Alex ALE­AR­DI

Född: 92-07-30. Längd: 175 cm. Vikt: 77 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Ho­ney­ba­ked Ban­tam. Kom från: Char­lot­te Chec­kers, 2015. 2014/2015: 64 mat­cher, 42 poäng (i AHL/ECHL). SHL-mat­cher: 0.

Kort­växt for­ward med styr­kan i det of­fen­si­va spe­let. Duk­tig som bå­de fram­spe­la­re och mål­skytt. Har pro­du­ce­rat skap­ligt med poäng un­der de två se­nas­te sä­song­er­na i AHL. Job­big och ir­ra­tio­nell spe­la­re att mö­ta.

Lud­vig RENS­FELDT

Född: 92-01-29. Längd: 191 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brynäs IF. Kom från: Mal­mö, 2014. 2014/2015: 48 mat­cher, 27 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 16.

Kraft­full och in­ten­siv for­ward som kan va­ra gans­ka kre­a­tiv på isen tack va­re en bra blick för spe­let. Job­bar all­tid hårt och har ett bra driv i skrid­sko­åk­ning­en. Kan spe­la fy­siskt, full­föl­ja när­kam­per och an­vän­das i bå­de de­fen­si­va som of­fen­si­va si­tu­a­tio­ner.

Jesper JEN­SEN

Född: 87-02-05. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Ny­bro IF. Kom från: Karls­kro­na, 2014. 2014/2015: 51 mat­cher, 48 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Två­vägscen­ter som var la­gets mo­tor och bäs­ta spe­la­re sett över he­la sä­song­en i fjol. Kre­a­tiv med puc­ken och bätt­re of­fen­sivt än de­fen­sivt även om han be­härs­kar bå­da. En po­ten­ti­ell le­da­re och nyc­kel­spe­la­re i SHL för Rög­le.

Kel­sey TES­SI­ER

Född: 90-01-16. Längd: 174 cm. Vikt: 81 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Mon­cton Hawks Ban­tam. Kom från: Karls­kro­na, 2015. 2014/2015: 36 mat­cher, 17 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan/SM-li­i­ga). SHL-mat­cher: 0.

Bra tek­nik och spel­för­stå­el­se och en spe­la­re som trivs när det het­tar till i mat­cher och i grö­ten fram­för må­let. Ös­te in poäng för Rög­le för två sä­song­er se­dan — åter­vän­der nu ef­ter ett år i Karls­kro­na. En be­slut­sam ­spe­la­re som spe­lar rakt och en­kelt.

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.