ERICS­SON OM…

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

… sitt hoc­key­kun­nan­de fö­re och ef­ter Ryss­land:

– Jag t yc­ker att jag har ut­veck­lats en hel del un­der året i St Pe­ters­burg. Jag har ett bätt­re skott och är snab­ba­re på isen. Där fick jag spe­la cen­ter ock­så, ­te­ka­de myc­ket, och var in­ne bå­de i of­fen­si­va och de­fen­si­va ­si­tu­a­tio­ner.

… största skill­na­der­na på KHL och SHL:

– I SHL är det jät­te­myc­ket pres­spel, vi sät­ter press på den som har puc­ken he­la ti­den. I KHL är det mer att bac­ka hem, li­te mer old school-hoc­key. Men allt­så, skick­lig­he­ten där går ju in­te att kla­ga på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.