STÖRST MAR­GI­NAL HIT­TILLS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

ÖVER­LÄGS­NA Skel­l­ef­teå har vun­nit SHL: s grundse­rie de tre se­nas­te åren. Men för­ra sä­song­en var la­get som all­ra mest över­läg­set. Då tog Skel­l­ef­teå hem se­rie­se­gern med 14 po­ängs mar­gi­nal ner till två­an Frölun­da. Väs­ter­bot­ten­klub­ben har dess­utom spe­lat fem ra­ka fi­na­ler.

Tim Heed Fred­rik Lind­gren Ar­vid Lund­berg Mar­cus Pet­ters­son

Andrew Ca­lof Jim­mie Erics­son

Mat­ti­as Ri­to­la Adam Pet­ters­son Niclas Bur­ström Se­basti­an Aho An­ton Lind­holm Alex­an­der Ur­bom

Pa­trik Zack­ris­son Erik Fors­sell Pär Lind­holm John Nor­man Jan­ne Pe­so­nen Ax­el Holmström Mar­tin Lund­berg Ter­ry Bro­ad­hurst

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.