RÄDS IN­TE ­KLY­SCHAN

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

START­KLA­RA ” Att va­ra med från start”, bru­kar va­ra en kly­scha bland hoc­keyträ­na­re. Men Skel­l­ef­teå­spe­lar­na ver­kar ha ta­git ­fra­sen på allvar. La­get var bäst av samt­li­ga att gö­ra det förs­ta må­let i mat­cher­na.

I 35 av de 55 mat­cher­na tog Skel­l­ef­teå led­ning­en med 1– 0, vil­ket för­stås ger bra för­ut­sätt­ning­ar att vin­na mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.