BOX PLAY

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ett mit­ten­lag även i spe­let i nu­me­rärt un­der­läge, men med tan­ke på bac­kar­nas ringa ål­der kan ett extra frå­ge­tec­ken sät­tas. Där­e­mot är ovan­nämn­de Jim­mie Erics­son till­ba­ka och han tar all­tid stort de­fen­sivt an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.