HUR BRA KOLL HAR VÄX­JÖS STJÄRN­DUO PÅ VARAND­RA?

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Mo­der­klubb

GYNGE: Al­vesta. Rätt! ROSÉN: Det är så lu­rigt där up­pe, det finns så många lag. Han är från Ty­resö, men de har ing­et lag. Jag sä­ger Ham­mar­by. Fel, Han­vi­kens SK.

Fö­del­se­dag

GYNGE: Ja, när bjöd han på tår­ta? Han är ett som­mar­barn tror jag, el­ler? Jag sä­ger april. Fel, 25 ju­ni. ROSÉN: Han är född i bör­jan av året. Jag sä­ger ja­nu­a­ri. Fel, 1 feb­ru­a­ri.

An­tal SHL-sä­song­er:

GYNGE: Mo­do var förs­ta, AIK ett år och se­dan Väx­jö, Väx­jö, Väx­jö. Fem sä­ger jag. Rätt! ROSÉN: Två år i AIK. Se­dan är frå­gan om de där ­mat­cher­na i Brynäs räk­nas. Om in­te blir det två. Rätt!

An­tal poäng sä­song­en 2011/12:

GYNGE: Sä­kert 40 ass och 20 mål. Jag sä­ger 60 ­poäng. Rätt, 21 mål, 39 as­sist. ROSÉN: 44 sä­ger jag. Rätt!

Fa­vo­rit­film:

GYNGE: ”Rob­ban” gil­lar kär­leks­rul­lar, ha­ha. Jag tror Pret­ty Wo­man. Jag tror han lju­ger om han sä­ger nå­got an­nat. Fel, ”Jag gil­lar ­fil­mer som Bak­smäl­lan och Dum, ­Dum­ma­re” sä­ger ­Rosén. RO­SEN: Vet in­te. Har­ry Pot­ter kanske. Fel, Nyc­keln till fri­het. Gynge: 3 rätt av 5. Ro­sen: 2 rätt av 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.