PO­WER PLAY

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Väx­jö fick ald­rig i gång sitt po­wer play- spel för­ra sä­song­en, var­ken i grundse­ri­en el­ler i slut­spe­let. Men värv­ning­ar­na av Ilk­ka He­ik­ki­nen och Ri­chard Gynge bor­de änd­ra på den sa­ken. Två skarp­skyt­tar som har för va­na att ösa in mål och poäng.

Co­ry Murp­hy Te­e­mu Laakso Vil­le Vara­kas Eric Martinsson Ri­chard Gynge Pa­trik Lundh Alex­an­der Jo­hans­son

Robin Sö­derqvist Ilk­ka He­ik­ki­nen Ed­die Larsson Cal­le Rosén Alex­an­der Andersson

Ro­bert Rosén Josh Hen­nes­sy Jo­a­kim Hill­ding Erik Jo­sefs­son Tu­o­mas Ki­i­ski­nen Li­am Red­dox Li­nus Frö­berg Gustav Rydahl

141

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.