SÅ SPE­LAR VÄX­JÖ

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Väx­jö kom­mer att va­ra skott­gla­da och la­get gil­lar att slänga många puc­kar på mål. Att Ilk­ka He­ik­ki­nen och R­ichard Gynge, två skarp­skyt­tar, har till­kom­mit kom­mer att gö­ra Väx­jö till ett än­nu mer ef­fek­tivt och skott­vil­ligt gäng. La­get är tufft och tajtt i det de­fen­si­va ar­be­tet och släp­per in­te till sär­skilt myc­ket bak­åt.

Ilk­ka He­ik­ki­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.