ORANGE RE­VO­LU­TION FICK OK

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

FÅ BÄR GAM­LA FÄR­GER Väx­jös lag­fär­ger är orange och blå, men så har det in­te all­tid va­rit. In­nan klub­ben gick upp i SHL 2011 spe­la­de Väx­jö i rött och blått och ha­de dess­utom ett helt an­nat klubb­mär­ke. Men fan­sen har an­pas­sat sig till den nya kläd­seln och hem­ma i Vi­da Are­na är det få, om ens nå­gon, som bär de gam­la fär­ger­na på läk­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.