BOX PLAY

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Visst, det finns bra de­fen­siv kva­li­tet i Väx­jö­trup­pen för ett lyc­kat box play­spel. Men den rik­ti­ge de­fen­si­ve här­fö­ra­ren sak­nas och kanske kan Te­e­mu Laakso el­ler Niclas Lund­gren blixt­ra till i vin­ter och ta det an­sva­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.