OR­DENT­LIGT FÖR­BE­RED­DA

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

FY­SISKT STAR­KA Öre­bro fick go­da be­sked på sitt trä­nings­lä­ger i Schweiz in­för sä­song­en. Fysträ­na­re Mat­ti­as Mattsson be­rät­tar för klub­bens youtu­be­ka­nal om trup­pens fy­sis­ka sta­tus:

– Bäs­ta tes­ter­na vi gjort nå­gon­sin, bå­de på styr­ke­och ut­hål­lig­hets­si­dan. Rik­tigt skönt att gå in i en sä­song och ha på pap­per att vi är bätt­re trä­na­de och bätt­re för­be­red­da än vi va­rit nå­gon­sin.

Mattsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.