DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ja­red Au­lin, f, Rap­perswil Bri­an Will­sie, f, slu­tat Jo­han­nes Jönsson, mv, Tings­ryd Tho­mas En­ström, f, slu­tat To­mas Skogs, b, Fär­je­stad De­rek Ry­an, f, Ca­ro­li­na Petr Za­mor­sky, b, Hart­ford

De­rek Ry­an och Mar­tin ­Jo­hans­son jub­lar ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.