HET­TA-EF­FEK­TEN

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Vad är san­no­lik­he­ten för att två brö­der i två oli­ka lag i två oli­ka se­ri­er bå­da sät­ter ett 4–2-mål i tom bur vil­ket säk­rar avan­ce­mang upp­åt för sitt lag?

Det ­hän­de i al­la fall i vå­ras: ­un­der sam­ma match­kväll sköt FRED­RIK HET­TA 4–2 i tom bur när Pan­tern gick upp i Hoc­key­all­svens­kan och HEN­RIK HET­TA sköt 4–2 i tom bur när Mal­mö be­seg­ra­de Lek­sand i den sjun­de och av­gö­ran­de kval­mat­chen till SHL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.