Karlsko­ga är mest lo­ja­la

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Vil­ken klubb har störst klubb­lo­ja­li­tet? Kan det räk­nas i an­ta­let mat­cher för klub­ben så är Karlsko­ga över­lägs­na. Spe­lar­na i trup­pen har, en­ligt eli­te­pro­spects.com, ­till­sam­mans gjort 3 038 mat­cher i Karlsko­ga-trö­jan. Björklö­ven är re­jält di­stan­se­rad tvåa med 1 863 ­mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.