SHL-BI­BELN

Hockeybibeln - - SPORT -

Tf re­dak­tör: Fred­rik Pet­ters­son fred­rik.pet­ters­son@af­ton­bla­det.se

Re­dak­tör (för­äld­ra­le­dig): Jo­han Lars­son

Re­port­rar och krö­ni­kö­rer Hans Abra­hams­son Jonas Gustavsson Jo­han­nes Hägglund Jo­han Lin­der­stam Hen­rik Lund­gren Da­ni­el Van­dor Mats Wen­ner­holm

Foto Ola Ax­man An­ders De­ros Pon­tus Or­re

Re­di­ge­ring Mat­ti­as An­ders­son Mar­cus Has­sel Fred­rik Pet­ters­son Magnus Sö­der­berg

Om­slags­fo­to: Ola Ax­man Bild­by­rå­er: Bildbyrån, TT Por­trätt­fo­ton: Fo­to­ken­ne Chefre­dak­tör och an­sva­rig ­ ut­gi­va­re: Sofia Olsson Ol­sén Sport­chef: Pon­tus Carl­gren Print­chef: Eri­ka Scott An­non­ser: Ma­ga­sin­bo­la­get Adress: Sport­bla­det

105 18 Stock­holm Te­le­fon: 08–725 20 00 Tryck: Kroon­press, Est­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.