Från av­grun­dens rand till högs­ta li­gan på ett halv­år

”JAG VÄG­RAR ATT GE UPP, JAG TROR SÅ

Hockeybibeln - - SPORT -

Sport­che­fen To­re Jobs tving­as läm­na sitt upp­drag och er­sätts av ett sportråd med Mikael Karl­berg, Fred­rik Jax och Chris­ter Si­ik. Nor­da­me­ri­kans­ke for­war­den Pa­trick White, som vär­va­des in i ok­to­ber för att för­stär­ka la­get, tving­as läm­na. På si­na sju mat­cher för klub­ben blir det bra två po­äng.

Olsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.