BOX­PLAY

SÅSPELARBRYNÄS

Hockeybibeln - - SPORT -

Snac­ka om lyft här. 2014/15 ha­de Brynäs sämst box­play i li­gan (78,53). För­ra sä­song­en var man plöts­ligt bäst i SHL i den spel­for­men (83,57). Har man be­va­rat BP-for­men till den här sä­song­en är myc­ket vun­net.

Ba­ra Lu­leå och de­gra­de­ra­de Mo­do (29) släpp­te in förs­ta må­let i si­na mat­cher fler gång­er än Brynäs i fjol. He­la 28 gång­er gjor­de Brynäs mot­stån­da­re mat­chens förs­ta mål och av de mat­cher­na vann Brynäs ba­ra sex. Po­wer­play­spe­let var okej i fjol, box­play­spe­let rik­tigt bra. La­get har vär­vat of­fen­si­va kraf­ter, så­väl på back- som for­wards­po­si­tion och be­ty­del­sen av Jo­nat­han Gran­ström kom­mer att va­ra stor. Han tar stryk och han ger stryk och ba­nar väg för si­na ked­je­kam­ra­ter. Räk­na med fler mål och en hög­re ta­bell­pla­ce­ring för Brynäs den här sä­song­en.

Da­vid Rautio

Ryan Gun­der­son

Eli­as Fälth Jo­nat­han Pudas Jörgen Sun­dqvist Nick John­son Da­ni­el Paille Pont­hus Wes­ter­holm Jacob Blomqvist Da­ni­el Mann­berg

Fe­lix Sand­ström

Si­mon Bertilsson Lu­kas Kilström Lucas Carls­son

Marc Zanetti Mar­cus Ers­son

Jo­nat­han Gran­ström

Jesper Jen­sen Pat­hrik Wes­ter­holm Se­basti­an Enterfeldt

Li­nus Ölund To­mas Zaborsky

Ke­vin Clark Os­kar Lindblom Gustaf Tho­rell Jo­han Alcén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.