ÅL­DER

Hockeybibeln - - SPORT -

Skel­l­ef­teå� 23,39 Lek­sand� 23,52 Frölun­da� 23,92 Djur­går­den� 24,11 Rög­le� 24,46 HV71�25,25 Lin­kö­ping� 25,30 Lu­leå� 25,52 Öre­bro.............. 26,16 Väx­jö� 26,17

Karls­kro­na� 26,88 Fär­je­stad� 26,92 Mal­mö� 28,27

SATSADEPÅSANDSTRÖM

RA­TA­DE ERIKSSON Mål­vak­ten Jo­a­cim Eriksson är till­ba­ka i SHL, men det blev in­te Brynäs, där han spe­la­de mel­lan 2007 och 2009. För Ge­f­le Dag­blad be­rät­tar sport­che­fen Stefan Bengtzén var­för. ”Ska man ta in en så bra mål­vakt som Joc­ke Eriksson slår man näs­tan un­dan föt­ter­na på en ung mål­vakt som Fe­lix (Sand­ström). Vi tror på Fe­lix även om han ha­de det li­te tungt emel­lanåt den gång­na sä­song­en.”

Sand­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.