BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPORT -

Värv­ning­en av Gun­der­son gör att det blir en fy­ra i be­tyg. I si­na bäs­ta stun­der kan han myc­ket väl va­ra SHL:s bäs­ta back, vil­ket han in­te minst be­vi­sa­de un­der sin för­ra se­jour. Brynäs har en bra bredd på back­si­dan, och en här­lig mix av kre­a­ti­vi­tet och hårt jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.