MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPORT -

Om Fe­lix Sand­ström tar näs­ta steg kan den här punk­ten myc­ket väl va­ra fy­ra plus näs­ta sä­song, men just nu är det bra – var­ken mer el­ler mind­re. Det kom­mer att bli en hård kamp mel­lan ho­nom och Rautio om förstas­pa­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.