DJUR­GÅR­DEN

Hockeybibeln - - SPORT -

Mikael TELLQVIST

Född: 79-09-19. Längd: 180 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jär­fäl­la HC. Kom från: Di­na­mo Ri­ga, 2014. 2015/16: 20 mat­cher, 2,28 mål/match, 91,9 %. SHL-mat­cher: 188.

Ut­ma­na­des av Ar­ma­lis i fjol, men var den som fick stå flest mat­cher i slut­spe­let. Har hun­nit bli 37 år, men är fort­fa­ran­de en väl­digt bra SHL-mål­vakt. Har två styc­ken SM-guld samt ett OS-guld på me­rit­lis­tan och har gjort fy­ra VM-tur­ne­ring­ar.

Adam REIDEBORN

Född 92-01-18. Längd: 184 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: AIK. Kom från: Mo­do, 2016. 2015/16: 32 mat­cher, 3,16 mål/match, 89,6 %. SHL-mat­cher: 188.

Spe­la­de upp Djur­går­den i SHL 2014, men har där­ef­ter gjort två sä­song­er i Mo­do, och var i fjol med och åk­te ur SHL. Nu hop­pas Reideborn på en nytänd­ning då han åter­vän­der till Stock­holm och Djur­går­den. Får nog räk­na med att vak­ta bås­dör­ren en del.

Andre­as RØYKÅS MARTHINSEN

Född: 97-07-03. Längd: 188 cm. Vikt: 93 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb:. Kom från: Djur­går­den J20, 2015. 2015/16: 4 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 4.

Läm­na­de Nor­ge för spel i Djur­går­den J18 in­för sä­song­en 2013/14. För­ra sä­song­en var han as­si­ste­ran­de lag­kap­ten i J20la­get och sva­ra­de där för tolv po­äng. Fick de­bu­te­ra i SHL och gjor­de to­talt fy­ra mat­cher. Hop­pas på mer spel­tid i A-la­get i år.

Emil JO­HANS­SON

Född 96-05-06. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Åse­da IF. Kom från: HV71, 2016 2015/16: 50 mat­cher, 10 po­äng (2+8). SHL-mat­cher: 85.

Ut­veck­la­des oer­hört myc­ket för­ra sä­song­en och var en av HV71:s bäs­ta bac­kar. Har en del att job­ba på i de­fen­si­ven, men är skick­lig fram­åt. Gjor­de fem po­äng på sex slut­spels­mat­cher i fjol, och fick de­bu­te­ra i lands­la­get. Draf­tad av Boston Bru­ins.

Vil­le VARA­KAS

Född: 84-02-13. Längd: 182 cm. Vikt: 87 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: HIFK. Kom från: Väx­jö, 2016. 2015/16: 51 mat­cher, 14 po­äng (1+13). SHL-mat­cher: 158.

En bra värv­ning. Är i grun­den en rätt of­fen­sivt skick­lig back. Har gjort 25 po­äng el­ler fler un­der tre sä­song­er i fins­ka li­gan. Gjor­de sin po­äng­mäs­sigt bäs­ta SHL-sä­song i fjol (14 po­äng). En vik­tig kug­ge i det Väx­jö som tog guld sä­song­en 2014/15.

Wil­helm WESTLUND

Född 95-03-15. Längd: 182 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Stocksunds IF. Kom från: Fär­je­stad, 2014. 2015/16: 11 mat­cher, 0 po­äng. SHL-mat­cher: 48.

Vän­tar fort­fa­ran­de på sitt ge­nom­brott i SHL. Kom till Djur­går­den för två år se­dan, men har un­der bå­da sä­song­er­na va­rit ut­lå­nad till Vi­ta Häs­ten. Där har det bli­vit el­va re­spek­ti­ve 14 po­äng. Är draf­tad av Co­lo­ra­do Ava­lan­che (sjun­de run­dan, 2013).

Alex­an­der FALK

Född: 93-05-24. Längd: 181 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Li­din­gö Vi­kings HC. Kom från: Djur­går­den J20, 2013. 2015/16: 46 mat­cher, 3 po­äng (0+3). SHL-mat­cher: 90.

23-åring som kom till Djur­går­dens or­ga­ni­sa­tion 2010. Har gått ge­nom ju­ni­or­le­den och går nu in på sin fem­te sä­song som or­di­na­rie i A-la­get. Snit­ta­de drygt 15 mi­nu­ter i is­tid per match för­ra sä­song­en. Näst sämst plus/mi­nus-sta­tistik i la­get (–10).

Ro­bin PRESS

Född 94-12-21. Längd: 192 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Alm­tu­na IS. Kom från: Sö­der­täl­je SK, 2015. 2015/16: 51 mat­cher, 3 po­äng (1+2). SHL-mat­cher: 51.

En of­fen­siv back som gjor­de suc­cé i SSK för två år se­dan (30 po­äng på 51 mat­cher), men mot­sva­ra­de in­te för­vänt­ning­ar­na i SHL. Åter­står att se om han kan hö­ja sig and­ra året i SHL. Är en of­fen­sivt skick­lig back med bra tek­nik.

Alex­an­der URBOM

Född 90-12-20. Längd: 192 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ham­mar­by IF. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2016. 2015/16: 47 mat­cher, 6 po­äng (0+6). SHL-mat­cher: 75.

Stor­växt back, med 34 NHL-mat­cher och 56 KHL-mat­cher på me­rit­lis­tan. Vän­de hem till Sve­ri­ge i fjol, men mot­sva­ra­de in­te för­vänt­ning­ar­na i Skel­l­ef­teå. Ut­lå­nad till Djur­går­den i år, och där lär Urbom få en väl­digt stor roll. Upp till be­vis för 26-åring­en.

Adam OL­LAS MATTS­SON

Född: 96-07-30. Längd: 193 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Värm­dö HC. Kom från: Värm­dö HC, 2011. 2015/16: 22 mat­cher, 4 po­äng (1+3). SHL-mat­cher: 56.

En stor­växt back, som spe­lar smart och en­kelt. Var med i det svens­ka JVM-la­get i fjol. De­bu­te­ra­de i A-la­get 2013/14 och går nu in på sin tred­je sä­song som or­di­na­rie. En ska­da på vad­be­net gjor­de att han mis­sa­de sto­ra de­lar av för­ra sä­song­en.

Jeff TAMBELLINI

Född 84-04-13. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Port Co­quit­lam. Kom från: Sy­racu­se Crunch, 2016. 2015/16: 65 mat­cher, 49 po­äng (29+20) (AHL). SHL-mat­cher: 65.

Tog guld med Väx­jö för två år se­dan och ef­ter ett lyc­kat år i AHL (49 po­äng på 65 mat­cher) är han till­ba­ka i SHL. Bi­drar med bå­de ru­tin och le­dar­skap. Har dess­utom ett bra skott och kom­mer sä­ker­li­gen gö­ra en hel del mål.

Alex­an­der FÄLLSTRÖM

Född: 90-09-15. Längd: 188 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brin­kens IF. Kom från: Pro­vi­dence Bru­ins, 2013. 2015/16: 4 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 26.

Im­po­ne­ra­de väl­digt myc­ket då kom till­ba­ka för Djur­går­den för två år se­dan, och för­hopp­ning­ar­na på ho­nom var sto­ra in­för fjol­å­ret. Men en hjärn­skak­ning för­stör­de he­la sä­song­en. En ex­plo­siv och in­ten­siv spe­la­re med ett bra skott.

Hen­rik ERIKSSON

Född: 90-04-15. Längd: 183 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­ter­ha­ninge IF. Kom från: Mo­ra, 2012. 2015/16: 52 mat­cher, 2 po­äng (1+1). SHL-mat­cher: 203.

En le­da­re i la­get som in­för för­ra sä­song­en fick äran att va­ra lag­kap­ten. Bi­drar var­je kväll med hårt jobb och vinnar­men­ta­li­tet, men hans sta­tistik i fjol im­po­ne­rar in­te. Ba­ra två po­äng och med si­na –15 ha­de han sämst plus/mi­nus i he­la la­get.

Ju­u­so IKONEN

Född 95-01-03. Längd: 175 cm. Vikt: 77 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: EJK. Kom från: Kär­pät, 2016. 2015/16: 55 mat­cher, 39 po­äng (9+30). SHL-mat­cher: 0.

En rik­tigt bra skrid­sko­å­ka­re, med bra play­ma­ke­re­gen­ska­per. Trots att han ba­ra är 21 år har han re­dan gjort fem sä­song­er i den fins­ka högs­ta­li­gan. Har spe­lat två JVM med Fin­land. Guldå­ret 2014 gjor­de han ett mål och två as­sist på sju mat­cher.

Matt ANDERSON

Född 82-10-31. Längd: 180 cm. Vikt: 88 kg. Land: USA. Mo­der­klubb:. Kom från: Nef­te­chi­mik Nizj­ne­kamsk, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 40 po­äng (18+22). SHL-mat­cher: 52.

Im­po­ne­ra­de väl­digt myc­ket un­der sin förs­ta SHL-sä­song. Slu­ta­de på and­ra plats i den in­ter­na poängligan och på ti­on­de plats i he­la SHL:s. Har ti­di­ga­re le­ve­re­rat i bå­da AHL och KHL. Un­der sin tid i Ryss­land snit­ta­de han en halv po­äng per match.

Da­ni­el BRODIN

Född: 90-02-09. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Han­vi­kens SK. Kom från: Brynäs, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 24 po­äng (13+11). SHL-mat­cher: 284.

En in­ten­siv spe­la­re, som har väl­digt bra skrid­sko­åk­ning. Tve­kar in­te att gå på mål och i fjol ha­de han sin mål­mäs­sigt bäs­ta sä­song i kar­riä­ren, då han gjor­de 13 mål i grundse­ri­en och tre i slut­spe­let. Har ett finskt li­ga­guld på me­rit­lis­tan.

Sä­song­en 2014/15 gjor­de han 48 po­äng på 34 mat­cher i J20la­get och fick ock­så kän­na på spel i SHL. I fjol spe­la­de han till sig en or­di­na­rie plats och hop­pas kun­na ta näs­ta kliv den här sä­song­en. Draf­ta­des av Montre­al 2015, som num­mer 87 to­talt.

Li­nus JO­HANS­SON

Född: 92-11-30. Längd: 191 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Tro­ja-Ljung­by. Kom från: Mo­ra IK, 2016. 2015/16 (allsv.): 35 mat­cher, 28 po­äng (11+17). SHL-mat­cher: 0.

Spe­la­de för tre sä­song­er si­dan i di­vi­sion 1 och ska nu gö­ra SHL-de­but. Den spel­skick­li­ge cen­tern ha­de en väl­digt bra sä­song i Mo­ra i fjol, och var la­gets kanske bäs­te spe­la­re. Gjor­de 28 po­äng på 35 mat­cher och ha­de +12 i plus/mi­nus-sta­tisti­ken.

Mikael AHLÉN

Född 88-04-14. Längd: 184 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Sa­lem. Kom från: Tro­ja/Ljung­by, 2012. 2015/16: 46 mat­cher, 7 po­äng (3+4). SHL-mat­cher: 126.

En roll­spe­la­re, som all­tid är job­big att mö­ta och har dess­ut­om vi­sat att han kan pro­du­ce­ra fram­åt. Trivs som bäst när det smäl­ler. Bra le­da­re­gen­ska­per – kom till Djur­går­den ef­ter att ha va­rit lag­kap­ten två sä­song­er i Tro­ja/Ljung­by.

Mar­kus LJUNGH

Född: 91-01-11. Längd: 176 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: VIK Västerås HK. Kom från: Västerås, 2012. 2015/16: 48 mat­cher, 36 po­äng (13+23). SHL-mat­cher: 102.

Im­po­ne­ra­de un­der sin förs­ta SHL-sä­song och höj­de sig yt­ter­li­ga­re un­der för­ra året. Med si­na 36 po­äng slu­ta­de han trea i den in­ter­na poängligan, bakom Tho­re­sen och Anderson. Be­lö­na­des med en plats i Tre Kro­nor, där det to­talt blev åt­ta mat­cher.

Patrik LUNDH

Född: 88-06-12. Längd: 179 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Li­din­gö Vi­kings HC. Kom från: Väx­jö, 2013. 2015/16: 47 mat­cher, 23 po­äng (10+13). SHL-mat­cher: 323.

En lag­spe­la­re som job­bar ex­tremt hårt. Spe­la­de ju­ni­or­hoc­key i Djur­går­den och ef­ter nio sä­song­er i and­ra klub­bar är han nu till­ba­ka i DIF. Har två SM-guld på me­rit­lis­tan, ett med Fär­je­stad och ett med Väx­jö. Har gjort åt­ta lands­kam­per (2011/12).

Gustav POSSLER

Född 94-11-11. Längd: 182 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Tum­ba. Kom från: Mo­do, 2016. 2015/16: 52 mat­cher, 24 po­äng (9+15). SHL-mat­cher: 130.

Mo­do ha­de en väl­digt tung sä­song i fjol, men Possler till­hör­de la­gets bäs­ta spe­la­re, och med si­na 24 po­äng kom han trea i la­gets in­ter­na po­äng­li­ga. Bra på skrid­skor­na, och en väl­digt bra av­slu­ta­re. Draf­tad av Buf­fa­lo Sabres 2013.

Cal­le RID­DER­WALL

Född 88-05-28. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ham­mar­by IF. Kom från: Si­bir No­vo­si­birsk, 2016. 2015/16: 57 mat­cher, 27 po­äng (7+20) (KHL). SHL-mat­cher: 54.

En oer­hört skick­lig skrid­sko­å­ka­re, med ett snabbt skott och det vi­sa­de han in­te minst un­der sin tid i HV71 för två år se­dan. Gjor­de där 30 po­äng på 54 mat­cher och be­lö­na­des med tolv mat­cher i Tre Kro­nor. Är nu till­ba­ka i SHL ef­ter en sä­song i KHL.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.