POÄNGKUNGARNAÄRBORTA

Hockeybibeln - - SPORT -

237 PO­ÄNG BOR­TA Djur­går­den är ett av la­gen som har tap­pat flest namn­kun­ni­ga spe­la­re den här sä­song­en och det märks in­te minst när man kol­lar la­gets in­ter­na po­äng­li­ga i fjol. Av de åt­ta bäs­ta po­äng­ploc­kar­na i la­get är det ba­ra två som är kvar (Anderson och Ljungh). De sex som har läm­nat gjor­de till­sam­mans 237 po­äng för­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.