TRÄ­NA­RE

Hockeybibeln - - SPORT -

Ef­tersom det är Ro­bert Ohls­sons förs­ta år som hu­vud­an­sva­rig i ett SHLlag blir be­ty­get in­te hög­re, men han kom­mer till­ba­ka till Djur­går­den med bra själv­för­tro­en­de ef­ter att ha va­rit med som as­si­ste­ran­de trä­na­re i guld­la­get Frölun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.