MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPORT -

Ett sta­bilt par. Tellqvist fort­sät­ter att hål­la hög SHL-ni­vå och nu lär han va­ra den som får stå flest mat­cher. Reideborn är till­ba­ka ef­ter två år i Mo­do och kan han glöm­ma det tunga fjol­å­ret finns det myc­ket po­ten­ti­al i ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.