ENSVETTIGVÄGTILLTITELN

Hockeybibeln - - SPORT -

TRE I RAD? 48 lag del­tog i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue för­ra sä­song­en, men ba­ra ett fick lyf­ta buck­lan: Frölun­da. Fak­tum är att Frölun­da har va­rit i fi­nal bå­da sä­song­er­na som tur­ne­ring­en spe­lats. 2014/15 för­lo­ra­de la­get fi­nal­mö­tet med Lu­leå, men lyc­ka­des i vå­ras be­seg­ra Kär­pät från Uleå­borg. Frölun­da var dock rik­tigt il­la ute i 16-dels­fi­na­len mot tys­ka In­gol­stadt och för­lo­ra­de ock­så förs­ta mat­chen bå­de i åt­ton­de­len och kvar­ten.

Jo­el Lun­dqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.