FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPORT -

Cen­ter­si­dan är in­takt, men man har tap­pat fle­ra po­äng­star­ka ytt­rar som Lasch och Ab­bott. In kom­mer in­tres­san­ta namn som Hjalmarsson, Wellman och Olofs­son. Finns en jät­te­bra mix av of­fen­sivt och de­fen­sivt skick­li­ga spe­la­re. Im­po­ne­ran­de bredd.

Lasch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.