PO­WER­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

Ha­de ett fan­tas­tiskt po­wer­play i fjol, men fle­ra av hu­vud­ak­tö­rer­na är bor­ta. Dess­ut­om har man ba­ra en hö­ger­skytt på back­plats. Klub­ben har dock en klar spe­lidé och in­di­vi­du­ell skick­lig­het finns verk­li­gen. Go­da för­ut­sätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.