FOR­WARDS

SÅSPELARFÄRJESTAD

Hockeybibeln - - SPORT -

Bort­sett från Gulas och svår­be­döm­de Stap­le­ton finns det en rätt stor av­sak­nad på spets. Många är sta­bi­la och kan gö­ra runt tio mål, men det blir rätt tunt i tred­je- och fjär­de­ked­jan. Det kan nog bli så att man, som för­ra året, vär­var un­der sä­song­en.

På back­si­dan finns det in­te så myc­ket att oroa sig för, där hål­ler Fär­je­stads högs­ta klass. Här finns det kraft, fart, spel­skick­lig­het, sten­hår­da skott och myc­ket mer. Fram­åt ser det in­te li­ka vasst ut, sär­skilt in­te på cen­ter­si­dan där man tap­pat bå­de Mikael Jo­hans­son och Jo­el Eriksson Ek. Den se­nas­te hop­pas man dock få lå­na av NHL-la­get Min­ne­so­ta. Stap­le­ton är ett frå­ge­tec­ken och Jo­han Ryno ha­de verk­li­gen ing­en bra sä­song i fjol. Mi­lan Gulas kom­mer få ett stort an­svar på si­na ax­lar, men kom­mer in­te att kun­na gö­ra all­ting själv. Vil­ken form har Per Åslund ef­ter Tysklands­se­jou­ren?

Gulas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.