MASKINENHARSTANNAT

Hockeybibeln - - SPORT -

SÄM­RE HEM­MA Un­der 00-ta­let var Fär­je­stad jämt en gi­ven guld­kan­di­dat och att åka till Karl­stad var all­tid en mar­dröm för mot­stån­dar­na. Den käns­lan har sak­ta men sä­kert för­svun­nit un­der den se­nas­te ti­den. La­get är säl­lan sam­ma ma­skin som man en gång var. Förr­för­ra sä­song­en slu­ta­de man ba­ra nia i hem­ma­ta­bel­len och den för­ra sä­song­en ba­ra åt­ta. Man har fak­tiskt ham­nat be­tyd­ligt hög­re upp i bor­t­a­ta­bel­ler­na.

Haft det tungt hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.