BOX­PLAY

Hockeybibeln - - SPORT -

Kom först el­va i sta­tisti­ken i fjol vil­ket är li­te för­vå­nan­de då för­ut­sätt­ning­ar­na finns. Har många spe­la­re som kan ta en mer de­fen­siv roll och som po­si­tio­ne­rar sig väl i eg­na zo­nen. Det bör gö­ra ont att stå fram­för FBK-kas­sen, men man mås­te be­vi­sa det den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.