MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPORT -

Ing­en gi­ven et­ta, även om Hau­gens me­ritrad stic­ker ut mer. Bör kun­na bli en spor­ran­de kon­kur­rens som bå­da kan dra nyt­ta av. Sex år yng­re Stéen vill nog snart få ta en förstas­pa­de och lär ab­so­lut kun­na ut­ma­na om det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.