MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPORT -

”Hon­ken” kom in som en räd­dan­de äng­el i vint­ras och var den en­skilt störs­ta an­led­ning­en till att KHK be­seg­ra­de AIK i kva­let. Jo­han­nes Jöns­son till­hör­de de bätt­re mål­vak­ter­na i all­svens­kan i fjol – och med des­sa herrar har Karls­kro­na en bra mål­vakts­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.