SMARTARESATSNINGNU?

Hockeybibeln - - SPORT -

VÄL­JER UNGT OCH BIL­LIGT För­ra gång­en man var up­pe i SHL var det väl in­te di­rekt så att man ströd­de peng­ar om­kring sig, men namn som Mikael Jo­hans­son och Fa­bi­an Brunn­s­tröm var san­no­likt in­te helt bil­li­ga och i den se­na­res fall var in­te hel­ler po­ängs­kör­den så hög. Nu går man sten­hårt på en­tu­si­asm och all­svens­ka me­ri­ter. Trup­pen är väl­digt tunn och många har ald­rig spe­lat i SHL ti­di­ga­re. Räc­ker det?

Fred­rik Fors­berg, 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.