BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPORT -

Finns en hel del spännande namn, men bris­ten på spets är på­tag­lig. Torp är ing­en back som man byg­ger en de­fen­siv kring – och myc­ket häng­er på hur väl värv­ning­en av Youds slår ut. Alsing och Lau­rid­sen kan nog över­ras­ka många. Ytterell blir vik­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.