SHL-MAT­CHER

Hockeybibeln - - SPORT -

Fär­je­stad�4 711 HV71� 4 403 Brynäs� 3 876 Mal­mö� 3 779 Lu­leå� 3 732 Skel­l­ef­teå� 3 540 Karls­kro­na�3 126 Frölun­da�3 102

Väx­jö� 2 549 Öre­bro� 2 382 Djur­går­den� 2 252 Rög­le�2 171 Lek­sand� 1 289

ETTKOPPELAV PRO­DU­CEN­TER

KAN SMÄLLA Trup­pen vim­lar av tänk­ba­ra po­äng­kung­ar. Brö­der­na Olimb, Bergfors, de tre nor­da­me­ri­ka­ner­na – ja, det kan smälla re­jält i vin­ter. Klub­ben har en tra­di­tion med spe­la­re högt upp i skyt­te-, as­sist- och poängligan. Det lär bli så igen.

Mat­his Olimb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.