MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPORT -

Det känns in­te helt sta­bilt här i och med att Högberg hit­tills in­te fått det där rik­ti­ga lyf­tet. Han har dock vi­sat att han kan le­ve­re­ra när det gäl­ler, vil­ket är ett mås­te nu med tan­ke på Jacob Jo­hans­sons oru­tin på SHL-ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.