PO­WER­PLAY

SÅSPELARLULEÅ

Hockeybibeln - - SPORT -

Det kryl­lar in­te av na­tur­li­ga mål­skyt­tar och man lär sak­na spel­ge­ni­et Lucas Wall­mark. In­tres­sant att se om man än­då fort­sät­ter ha ge­nom­skä­ran­de di­a­go­nal­pass som främs­ta PP-va­pen. Nye Am­nér blir spännande att föl­ja.

Det bru­kar gö­ra ont att mö­ta Lu­leå och lär sä­ker­li­gen gö­ra så den här sä­song­en ock­så. Det finns gott om spe­la­re som gil­lar att spe­la fy­siskt, en del för myc­ket för sitt eget bäs­ta. Ila­ri Melart var till ex­em­pel SHL:s näst mest ut­vi­sa­de spe­la­re med 79 mi­nu­ter på bot­bän­ken för­ra sä­song­en. Jo­nat­han Gran­ström, som re­tat gall­fe­ber på mot­stån­dar­na i fle­ra år är bor­ta, men nye Gustav Rydahl har po­ten­ti­al att ax­la hans man­tel. Of­fen­sivt är det många som tän­ker på de­fen­si­ven, men en sån som Kael Mouillierat och Pet­ter Emanuelsson vet all­tid var må­let finns.

Jo­el Lassinantti

Craig Schira Ila­ri Melart Christian Ja­ros Jan Sand­ström Li­nus Näs­sén Ju­li­us Junttila Jo­han Harju Anton Hed­man Karl Fabricius Gustav Rydahl

Filip Gustavsson

Tim Kennedy Kael Mouillierat

Andre­as Falk Christop­her Mastomäki

Isac Lun­de­ström

Oscar Ma­si­el­lo

Bren­dan Mikkelson Dai­ne Todd Vik­tor Am­nér Pon­tus Själin

Bill Sweatt Pet­ter Emanuelsson Jacob Lagacé Jo­han Fors­berg Anton Too­la­nen

Am­nér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.