DÄM­PAD KAXIGHET

Hockeybibeln - - SPORT -

MER LÅG­MÄL­DA Med Mi­necraft-mil­jo­ner från Mar­kus ”Notch” Pers­son in i lag­byg­get sat­te man i fjol kax­i­ga mål­sätt­ning­ar och må­la­de guld­fär­ga­de väg­gar. Med tan­ke på det blev de slut­li­ga re­sul­ta­ten li­te fi­asko­ar­ta­de, dock ef­ter en stark vår. Nu är man be­tyd­ligt mer låg­mäl­da in­för sä­songs­star­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.