FOR­WARDS

SÅSPELARMALMÖ

Hockeybibeln - - SPORT -

Här ser det myc­ket bätt­re ut än för­ra sä­song­en. Rak­hs­ha­ni och Filppu­la är spets­spe­la­re som ska le­ve­re­ra fram­åt. Se­dan får man hem bå­de Hardt och Al­va­rez. I Erik Fors­sell får man in en cen­ter som vet vad som krävs för att vin­na. Bred­den på for­wards­si­dan im­po­ne­rar.

Mål­skyt­tet var Mal­mös sto­ra akil­les­häl för­ra sä­song­en, där man till och med lyc­ka­des med konst­styc­ket att gö­ra fär­re mål än bot­ten­la­gen Mo­do och Karls­kro­na. Det ver­kar dock bli änd­ring på det till den här sä­song­en. La­get har vär­vat smart, i al­la fall på papp­ret. Spe­la­re som Filppu­la, Komarek, Rak­hs­ha­ni, Al­va­rez och Hardt vet hur man gör mål. Andre­as Thuresson, som kom i fjol, har ock­så ett brett re­gis­ter och kan gö­ra fler po­äng än för­ra året. Frå­ge­teck­net ställs till back­lin­jen. Kom­mer den att hål­la? Den är tunn, men det finns å and­ra si­dan bå­de ru­tin och ta­lang.

Oscar Alsenfelt Andre­as Thuresson Fre­de­rik Storm Nichlas Hardt Mat­ti­as Pers­son Fa­bi­an Brunn­s­tröm

Cristop­her Nihl­storp

André Benoit Nils An­ders­son

Stefan Warg

Ila­ri Filppu­la Erik Fors­sell Kon­stan­tin Komarek Fred­rik Händemark Christof­fer Fors­berg

Tim Hultstrand

No­ah Welch Jens Olsson Erik An­ders­son Jo­han Ivarsson

Ro­bin Al­va­rez Rhett Rak­hs­ha­ni Mat­hi­as Tjärnqvist Magnus Hägg­ström Nick­las Ja­de­land

Kim Ros­dahl

Filppu­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.