RÖG­LE

Hockeybibeln - - SPORT -

Lars VOLDEN

Född 92-07-26. Längd: 190 cm. Vikt: 95 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Blues, 2014. 2015/16: 24 mat­cher, 2,98 mål/match, 90,4 %. SHL-mat­cher: 24.

Norsk lands­lags­mål­vakt, som har va­rit med i de fem se­nas­te VM-trup­per­na. Stod även en match i OS 2014. Har till­hört Rög­le de två se­nas­te åren och var en av de sto­ra hjäl­tar­na när klub­ben tog kli­vet upp i SHL. Har ett norskt guld på me­rit­lis­tan (2010).

Oscar DANSK

Född: 94-02-28. Längd: 189 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­by IK. Kom från: Spring­fi­eld Fal­cons, 2015. 2015/16: 36 mat­cher, 2,68 mål/match, 91,91 %. SHL-mat­cher: 36.

Kom till­ba­ka till Sve­ri­ge ef­ter tre år i Nor­da­me­ri­ka och var den som fick stå flest mat­cher i fjol. Im­po­ne­ra­de långa stun­der, men mås­te mi­ni­me­ra si­na miss­tag. Till­hör Co­lum­bus (har gjort 21 mat­cher i AHL), men är ut­lå­nad till Rög­le. Har två JVM-sil­ver.

Anton CEDERHOLM

Född: 1995-02-21. Längd: 188 cm. Vikt: 101 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jonstorps IF. Kom från: Ka­la­ma­zoo Wings, 2016. 2015/16 (ECHL): 69 mat­cher, 17 po­äng (3+14). SHL-mat­cher: 12.

En stor back, som kom­mer att gö­ra stor nyt­ta i det de­fen­si­va spe­let. Spe­la­de i Rög­le som ju­ni­or och de­bu­te­ra­de i A-la­get 12/13. Stack där­ef­ter över till Nor­da­me­ri­ka där han har spe­lat de tre se­nas­te sä­song­er­na. Ut­lå­nad från Van­cou­ver till Rög­le i år.

Al­men BIBIC

Född 93-03-29. Längd: 188 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Lek­sand, 2014. 2015/16: 45 mat­cher, 10 po­äng (2+8). SHL-mat­cher: 56.

Har två gång­er va­rit med och spe­lat upp ett lag i SHL – Lek­sand 2013 och Rög­le 2015. En tung back, som in­te tve­kar att an­vän­da si­na 96 ki­lo. En av la­gets vik­ti­gas­te spe­la­re de­fen­sivt. Gjor­de sin po­äng­mäs­sigt bäs­ta sä­song som se­ni­or i fjol.

5 Alen BIBIC

Född 91-10-16. Längd: 193 cm. Vikt: 101 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Lek­sand, 2014. 2015/16: 26 mat­cher, 4 po­äng (1+3). SHL-mat­cher: 26.

Har pre­cis som bror­san spe­lat upp bå­de Lek­sand och Rög­le i SHL. Gjor­de 44 mat­cher i all­svens­kan sä­song­en Rög­le gick upp i all­svens­kan. Var för­ra sä­song­en ut­lå­nad bå­de till Os­kars­hamn (två mat­cher) och Lek­sand (tio mat­cher). Gil­lar när det smäl­ler.

Jesper WIL­LI­AMS­SON

Född: 90-04-23. Längd: 185 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Näs­sjö HC. Kom från: HV71, 2015. 2015/16: 44 mat­cher, 5 po­äng (0+5). SHL-mat­cher: 180

De­bu­te­ra­de i SHL re­dan sä­song­en 2008/09 i HV71. Var or­di­na­rie i Jön­kö­pings­klub­ben två sä­song­er i rad in­nan han för­ra sä­song­en val­de att gå till Rög­le. Snit­ta­de drygt 17 mi­nu­ter per match i fjol, fem­te mest i la­get.

Ti­mot­hy LILJEGREN

Född 99-04-30. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kristi­an­stads IK. Kom från: Rög­le J20, 2015. 2015/16: 19 mat­cher, 5 po­äng (1+4). SHL-mat­cher: 19.

De­bu­te­ra­de i SHL som 16-åring i fjol och tog för sig di­rekt. Gjor­de fem po­äng på 19 mat­cher och med si­na of­fen­si­va kva­li­te­ter vi­sa­de han var­för det är så många scou­ter på Rög­les mat­cher. Sve­ri­ges he­tas­te back­ta­lang, vän­tas gå högt i som­ma­rens draft.

Ca­de FAIR­CHILD

Född: 89-01-15. Längd: 178 cm. Vikt: 86 kg. Land: USA. Mo­der­klubb:. Kom från: Me­tal­lurg No­vo­kuz­netsk, 2016. 2015/16 (KHL): 56 mat­cher, 22 po­äng (4+18). SHL-mat­cher: 0.

En of­fen­sivt skick­lig back, som har si­na styr­kor i pass­nings­spe­let samt att han är en bra skrid­sko­å­ka­re. Draf­tad av St Lou­is, och har gjort fem mat­cher i NHL. Har de två se­nas­te sä­song­er­na spe­lat i KHL och gjor­de där 14 re­spek­ti­ve 22 po­äng.

Ke­vin MARSHALL

Född 89-03-10. Längd: 185 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb:. Kom från: To­ron­to Mar­li­es, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 5 po­äng (1+4). SHL-mat­cher: 50.

En de­fen­sivt skick­lig back, som spe­lar ett re­la­tivt en­kelt spel. Snit­ta­de näs­tan 20 mi­nu­ter per match i fjol och lär få en hel del spel­tid i år ock­så. Gjor­de sä­song­en 2011/12 tio NHL-mat­cher med Phi­la­del­p­hia Fly­ers. Står även no­te­rad för 386 AHL-mat­cher.

Do­mi­nik GRANAK

Född: 83-06-11. Längd: 182 cm. Vikt: 81 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: HC Duk­la Tren­cin. Kom från: Fri­bourg-Got­téron, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 21 po­äng (6+15). SHL-mat­cher: 224.

Fick det in­te att stäm­ma i Lin­kö­ping för två år se­dan och fick läm­na ef­ter 16 mat­cher. Gick bätt­re i Rög­le i fjol. Ha­de näst mest is­tid i la­get och kom sexa i den in­ter­na poängligan med si­na 21 po­äng. Har vun­nit KHL två gång­er, SM-guld och VM-sil­ver.

Pa­trick CEHLIN

Född 91-07-27. Längd: 180 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fle­mings­bergs IK. Kom från: Mil­wau­kee, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 36 po­äng (20+16). SHL-mat­cher: 217.

Det sto­ra ut­rops­teck­net i Rög­le i fjol och den som ska le­da la­get of­fen­sivt i år. Gjor­de he­la 20 mål och slu­ta­de med det fy­ra i SHL:s skyt­te­li­ga i fjol. Tog även plats i det svens­ka VM-la­get. Har en otro­ligt bra skrid­sko­åk­ning som gör ho­nom svår­stop­pad.

Vik­tor LIND­GREN

Född: 86-03-16. Längd: 178 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­dens IK. Kom från: Björklö­ven, 2010. 2015/16: 50 mat­cher, 4 po­äng (2+2). SHL-mat­cher: 246.

De­bu­te­ra­de i SHL 03/04 med Lu­leå. Går nu in på sin sjät­te sä­song i Rög­le. För två år se­dan var han as­si­ste­ran­de lag­kap­ten. Har som mest gjort tolv po­äng i SHL (2007/08) och 39 i all­svens­kan (2011/12). Va­rit med och spe­lat upp Rög­le två gång­er.

Bry­an LERG

Född 86-01-20. Längd: 178 cm. Vikt: 79 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Li­vo­nia. Kom från: San Jose Sharks, 2016. 2015/16 (NHL): 6 mat­cher, 0 po­äng. SHL-mat­cher: 0.

En spe­la­re som he­la ti­den täv­lar. En ri­vig for­ward, som spe­lar med myc­ket ener­gi. De­bu­te­ra­de i NHL för två sä­song­er se­dan och har to­talt gjort åt­ta mat­cher för San Jose Sharks. Har de tre se­nas­te sä­song­er­na var lag­kap­ten i AHL.

Jack CONNOLLY

Född: 89-08-15. Längd: 173 cm. Vikt: 77 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Du­luth Marshall School. Kom från: Lek­sand, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 37 po­äng (9+28). SHL-mat­cher: 147.

Går in på sin fem­te sä­song i Sve­ri­ge. Dum­pa­des ef­ter åt­ta mat­cher av Lek­sand för två år se­dan. Var se­dan en starkt bi­dra­gan­de or­sak till Rög­les avan­ce­mang 2015 – 30 po­äng i grundse­ri­en och sex i kva­let. Topp-20 i SHL:s po­äng­li­ga för­ra sä­song­en.

Christop­her LIL­JE­WALL

Född 89-12-27. Längd: 190 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Egen pro­dukt. 2015/16: 52 mat­cher, 22 po­äng (8+14). SHL-mat­cher: 162.

Mr Rög­le – har va­rit klub­ben tro­gen he­la sin karriär. Ef­ter tre sä­song­er som as­si­ste­ran­de kap­ten fick han för­ra sä­song­en C:et på trö­jan. En av de störs­ta hjäl­tar­na vid avan­ce­mang­et 2015 – nio po­äng på tio kval­mat­cher. Bra spel­sin­ne, job­bar all­tid sten­hårt.

Tay­lor MATSON

Född: 88-09-16. Längd: 180 cm. Vikt: 85 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Aca­de­my of Ho­ly Ang­els. Kom från: Io­wa Wild, 2014. 2015/16: 52 mat­cher, 20 po­äng (3+17). SHL-mat­cher: 52.

In­te så stor, men räds in­te att gå på mål. Job­bar hårt, och är en bätt­re pass­nings­läg­ga­re än av­slu­ta­re. Draf­tad av Van­cou­ver 2007, men har ald­rig spe­lat i NHL. Har gjort 39 mat­cher i AHL (sju po­äng). Spe­la­de upp Rög­le 2015, gör nu sitt tred­je år i klub­ben.

Ef­ter tre sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka flyt­ta­de han till Rög­le för­ra sä­song­en. Där blev det 21 po­äng och det är hans bäs­ta no­te­ring i SHL. Var med i Brynäs guld­lag 2012 – gjor­de sju po­äng på 17 slut­spels­mat­cher den sä­song­en. Snabb och tek­nisk.

Da­ni­el SYLWANDER

Född 92-09-23. Längd: 191 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Egen pro­dukt. 2015/16: 47 mat­cher, 9 po­äng (4+5). SHL-mat­cher: 98.

Stor spe­la­re, med bra fy­siskt spel. Vi­sa­de för­ra sä­song­en att han är en bra te­ka­re. Ha­de bäst tek­nings­pro­cent av samt­li­ga spe­la­re i SHL (63,49). För­u­tom en ut­lå­ning i en match till Helsing­borg för tre år se­dan har han spe­lat i Rög­le he­la kar­riä­ren.

Ludvig RENSFELDT

Född: 92-01-29. Längd: 191 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brynäs IF. Kom från: Mal­mö, 2014. 2015/16: 52 mat­cher, 27 po­äng (15+12). SHL-mat­cher: 68.

En kraft­full och in­ten­siv for­ward. Har bra nä­sa för mål, vil­ket han be­vi­sa­de för­ra sä­song­en. Med si­na 15 full­träf­far var han näst bäst i la­get. Slu­ta­de trea i den in­ter­na poängligan. Var med i det svens­ka JVM-guld­la­get 2012. Har en hög ar­bets­mo­ral.

Filip KARLS­SON

Född 96-03-30. Längd: 178 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Egen pro­dukt, 2015. 2015/16: 47 mat­cher, 15 po­äng (2+13). SHL-mat­cher: 47.

En egen pro­dukt som gått ge­nom ju­ni­or­la­get och de­bu­te­ra­de i A-la­get 2014/15. Spe­la­de fem av kval­mat­cher­na och fick se­dan stör­re för­tro­en­de för­ra sä­song­en. Spe­la­de 47 mat­cher (15 po­äng) och snit­ta­de drygt tolv mi­nu­ters is­tid per match.

Se­basti­an COLLBERG

Född: 94-02-23. Längd: 180 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ma­ri­estads Bo­is. Kom från: Bridge­port Sound, 2016. 2015/16 (AHL): 42 mat­cher, 10 po­äng (3+7). SHL-mat­cher: 121.

Har gjort 121 SHL-mat­cher med Frölun­da (18 po­äng), men läm­na­de för spel i AHL 2014. To­talt blev det 85 mat­cher i AHL, in­nan han in­för den här sä­song­en skrev på för Rög­le. Of­fen­sivt väl­digt skick­lig. Bra hand­leds­skott. Har ett JVM-guld och två JVM-sil­ver.

Fe­lix SCHÜTZ

Född 87-11-03. Längd: 181 cm. Vikt: 89 kg. Land: Tyskland. Mo­der­klubb: TSV Er­ding. Kom från: Nizj­nij Nov­go­rod, 2016. 2015/16: 11 mat­cher, 6 po­äng (4+2). SHL-mat­cher: 11.

An­slöt till Rög­le i mit­ten av ja­nu­a­ri och den ru­ti­ne­ra­de två­vägscen­tern be­lö­na­des med ett nytt kon­trakt. Im­po­ne­ra­de i den se­nas­te VM-tur­ne­ring­en där han gjor­de sju po­äng på sju mat­cher för sitt Tyskland. Har gjort tre sä­song­er i KHL.

Da­vid ÅSLIN

Född: 89-07-26. Längd: 185 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Norr­täl­je IK. Kom från: Lek­sand, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 8 po­äng (4+4). SHL-mat­cher: 160.

Ir­ra­tio­nell. Of­fen­sivt skick­lig och kan på egen hand luck­ra upp för­svar med sin tek­nik och sitt spel­sin­ne. Har som mest gjort 38 po­äng un­der en all­svensk sä­song (11/12 i Tro­ja/Ljung­by) och hans bäs­ta no­te­ring från SHL är 13/14 då han gjor­de tolv po­äng i Väx­jö.

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.