VISS­TE DU ATT...

Hockeybibeln - - SPORT -

...BK i Rög­le BK står för ban­dy­klubb? Klub­ben bil­da­des 1931 och spe­la­de un­der de två förs­ta de­cen­ni­er­na en­bart ban­dy på sjö­i­sen. 1950 bör­ja­de klub­ben att spe­la hoc­key. 1992 gick Rög­le upp i SHL för förs­ta gång­en. 19.00 18.30 19.00 16.00 19.00 18.30 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 16.00 19.00 19.00 19.00 16.00 19.00 18.30 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 Väx­jö (h).................... Öre­bro (b)................. Lin­kö­ping (h)............. Mal­mö (h)................. Karls­kro­na (b)............ Karls­kro­na (h)............ Frölun­da (b)............... HV71 (h)................... Brynäs (b)................. Lu­leå (h).................... Lek­sand (b)............... Skel­l­ef­teå (h).............. Djur­går­den (b)........... Skel­l­ef­teå (h).............. Skel­l­ef­teå (b).............. Mal­mö (b)................. Lu­leå (h).................... Fär­je­stad (h)............... Lin­kö­ping (b)............. Frölun­da (h)............... Brynäs (h)................. Väx­jö (b).................... Lek­sand (b)............... Lek­sand (h)............... Öre­bro (h)................. Öre­bro (b)................. Fär­je­stad (b)............... Brynäs (h)................. Karls­kro­na (b)............ Skel­l­ef­teå (b).............. Djur­går­den (h)........... HV71 (h)................... HV71 (b)................... Mal­mö (h)................. Lin­kö­ping (b)............. Djur­går­den (h)........... Väx­jö (b).................... Frölun­da (h)............... Väx­jö (h).................... HV71 (b)................... Djur­går­den (b)........... Karls­kro­na (h)............ Fär­je­stad (b)............... Fär­je­stad (h)............... Lin­kö­ping (h)............. Brynäs (b)................. Mal­mö (b)................. Lu­leå (b).................... Lek­sand (h)............... Frölun­da (b)............... Öre­bro (h)................. Lu­leå (b)....................

Star­tar sä­song­en med hem­ma­match mot Väx­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.