ÅL­DER

Hockeybibeln - - SPORT -

Skel­l­ef­teå� 23,39 Lek­sand� 23,52 Frölun­da� 23,92 Djur­går­den� 24,11

HV71�25,25 Lin­kö­ping� 25,30 Lu­leå� 25,52 Öre­bro.............. 26,16 Väx­jö� 26,17 Brynäs� 26,27 Karls­kro­na� 26,88 Fär­je­stad� 26,92 Mal­mö� 28,27

LUGNVÄRVNINGSPERIOD

BA­RA FY­RA NY­FÖR­VÄRV Rög­le är ett av la­gen som har vär­vat minst in­för den här sä­song­en. Jäm­fört med för­ra sä­song­ens trupp har ba­ra fy­ra spe­la­re till­kom­mit: bac­kar­na Ca­de Fair­child och Anton Cederholm samt for­ward­sen Bry­an Lerg och Se­basti­an Collberg. En­ligt trä­na­re An­ders El­debrink ska det in­te va­ra nå­gon nack­del. ”Jag tror det är mer ne­ga­tivt än po­si­tivt att by­ta för myc­ket. Kil­lar­na vet hur vi ska spe­la”, sä­ger han till HD.

Collberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.