BAC­KAR

Hockeybibeln - - SPORT -

Jäm­fört med för­ra sä­song­en är det Anton Cederholm och Ca­de Fair­child som har kom­mit in. Det mest spännande på back­si­dan är för­stås att se Ti­mot­hy Lil­je­grens fort­sat­ta utveckling. Brö­der­na Bibic står för tuff­he­ten och Rög­le hop­pas att Granak kan fort­sät­ta gö­ra po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.