MÅL­VAK­TER

Hockeybibeln - - SPORT -

Sam­ma mål­vaktspar som i fjol och det känns sta­bilt, ut­an att på nå­got sätt skräm­ma mot­stån­dar­na. Dansk fick stå mest i fjol och gjor­de det allt som of­tast bra. Volden var med och spe­la­de upp Rög­le och kan ab­so­lut ut­ma­na Dansk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.