SKEL­L­EF­TEÅ

Hockeybibeln - - SPORT -

Gustaf LINDVALL

Född 91-01-08. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: AIK, 2016. 2015/16 (allsv.): 29 mat­cher, 2,12 mål/match, 92,9 %. SHL-mat­cher: 3

Har Skel­l­ef­teå som mo­der­klubb, men har ald­rig ti­di­ga­re spe­lat i A-la­get. Är nu till­ba­ka ef­ter en rik­tigt bra sä­song i AIK i fjol, där han ha­de all­svens­kans bäs­ta rädd­nings­pro­cent (92,9). Där­e­mot oprö­vad på den här ni­vån.

Erik HANSES

Född: 90-06-01. Längd: 186 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Alm­tu­na, 2014. 2015/16 (allsv.): 15 mat­cher, 2,98 mål/match, 90,4 %. SHL-mat­cher: 41

Har än­nu in­te rik­ligt sla­git ige­nom i SHL. Har mest fått age­ra back­up åt Svensson, men Skel­l­ef­teå tror på Hanses och han lär få fler chan­ser från start nu när Svensson har läm­nat klub­ben. Var med och spe­la­de upp Lek­sand i SHL 2013.

Niclas BURSTRÖM

Född 91-01-25. Längd: 178 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jörns IF. Kom från: Jörns IF, 2006. 2015/16: 50 mat­cher, 28 po­äng (9+19). SHL-mat­cher: 325.

Har in­te den spel­stil som stic­ker ut mest, men har i fle­ra år till­hört SHL:s bäs­ta bac­kar. Fick för­ra sä­song­en ta emot Sal­ming Trop­hy – pri­set till bäs­ta bac­ken i li­gan. VM-back 2014 och har spe­lat i lands­la­get de fy­ra se­nas­te sä­song­er­na.

Anton ÖHMAN

Född: 95-12-02. Längd: 178 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hör­ne­fors IF. Kom från: Vän­näs HC, 2012. 2015/16: 10 mat­cher, 1 po­äng (1+0). SHL-mat­cher: 21.

Kom till Skel­l­ef­teås J18-lag 2011. Fick två sä­song­er se­na­re de­bu­te­ra i SHL och har gjort någ­ra en­sta­ka SHL-mat­cher de tre se­nas­te sä­song­er­na. Ut­lå­nad till Alm­tu­na för­ra sä­song­en där han gjor­de nio po­äng på 13 grundse­ri­e­mat­cher.

Filip BERGLUND

Född 97-05-10. Längd: 190 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bergs­byns SK. Kom från: Bergs­byns SK, 2011. 2015/16: 5 mat­cher, 0 po­äng. SHL-mat­cher: 5.

En stor­växt back som är bra åt bå­da hål­len. Draf­ta­des i som­ras av Ed­mon­ton Oi­lers, i tred­je run­dan som num­mer 91 to­talt. Sva­ra­de för im­po­ne­ran­de 41 po­äng på 43 mat­cher med ju­ni­or­la­get i fjol. Spe­la­de två slut­spels­mat­cher med A-la­get.

Ky­le CUMISKEY

Född: 86-12-02. Längd: 180 cm. Vikt: 82 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Ab­bots­ford. Kom från: Rock­ford Ice­hogs, 2016. 2015/16 (AHL): 17 mat­cher, 5 po­äng (1+4). SHL-mat­cher: 91.

Gjor­de su­per­suc­cé un­der si­na två sä­song­er i Mo­do 2012–2014. Gjor­de på 91 SHL-mat­cher 50 po­äng. Ha­de mest is­tid i snitt per match av samt­li­ga spe­la­re i SHL 12/13. Spe­la­de nio slut­spels­mat­cher när Chi­ca­go vann Stan­ley Cup 2015. VM-back 2010.

Jo­han ALM

Född: 92-01-28. Längd: 190 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: Mil­wau­kee Ad­mi­rals, 2016. 2015/16: 37 mat­cher, 3 po­äng (0+3) (AHL). SHL-mat­cher: 135.

Var med och vann guld med Skel­l­ef­teå bå­de 2013 och 2014, men läm­na­de där­ef­ter för spel i Nor­da­me­ri­ka. Ef­ter två år där bor­ta är han nu till­ba­ka i Väs­ter­bot­ten. De­fen­sivt skick­lig back, som även kan bi­dra fram­åt. Lands­lags­de­bu­te­ra­de 2013/14.

Emil DJUSE

Född 93-10-27. Längd: 181 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ös­tersunds IK. Kom från: Mo­do, 2016. 2015/16: 46 mat­cher, 15 po­äng (4+11). SHL-mat­cher: 102.

En of­fen­sivt skick­lig back, som har bra spel­sin­ne, men be­hö­ver för­bätt­ra sin de­fen­siv. Läm­na­de Frölun­da för Mo­do un­der sä­song­en 14/15 och har ut­veck­lats i Örnsköldsvik, men hop­pas kun­na ta näs­ta kliv i Skel­l­ef­teå. Var med och tog JVM-sil­ver 2013.

Fred­rik LIND­GREN

Född: 80-10-03. Längd: 180 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Ar­vid­sjaur. Kom från: Fär­je­stad, 2010. 2015/16: 41 mat­cher, 9 po­äng (1+8). SHL-mat­cher: 460.

Bort­sett från en sä­song i Fär­je­stad (9/10) har Lind­gren spe­lat de 13 se­nas­te sä­song­er­na i Skel­l­ef­teås A-lag och till­hör där­med spe­lar­na som har gjort sex ra­ka fi­na­ler. Bra de­fen­sivt och är en av he­la li­gans bäs­ta skrid­sko­å­ka­re.

Se­basti­an AHO

Född 96-02-17. Längd: 177 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sä­var HT. Kom från: IF Björklö­ven, 2011. 2015/16: 39 mat­cher, 16 po­äng (3+13). SHL-mat­cher: 102.

Rätt li­ten till väx­ten, men kom­pen­se­rar det med ett väl­digt bra spel­sin­ne. Skick­lig med puc­ken. Ut­sedd till J20 su­pe­re­lits bäs­te back 13/14 och av­slu­ta­de den sä­song­en med att vin­na SM­guld med a-la­get. Spe­la­de JVM 2015.

Jo­a­kim LIND­STRÖM

Född 83-12-05. Längd: 185 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: St Pe­ters­burg, 2016. 2015/16 (KHL): 47 mat­cher, 21 po­äng (8+13). SHL-mat­cher: 316.

Vän­der till­ba­ka till Skel­l­ef­teå ef­ter en sä­song i NHL och en i KHL. Var en av la­gets bäs­ta spe­la­re när klub­ben tog två ra­ka guld. Ut­sedd till SHL:s mest vär­de­ful­le spe­la­re 2014 och fick även Guld­puc­ken. Vann SHL:s po­äng­li­ga 2011 och har spe­lat två VM.

Hen­rik HET­TA

Född: 89-08-17. Längd: 186 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Strömsund. Kom från: Mal­mö, 2016. 2015/16: 40 mat­cher, 10 po­äng (3+7). SHL-mat­cher: 40.

Har spe­lat i Mal­mö de fy­ra se­nas­te åren och har va­rit lag­kap­ten den två se­nas­te åren. Gjor­de fem po­äng på tolv kval­mat­cher när Mal­mö tog kli­vet upp i SHL. Bra fart på skrid­skor­na och bra skott. Hop­pas ta näs­ta steg i ut­veck­ling­en i Skel­l­ef­teå.

Adam PET­TERS­SON

Född 92-01-13. Längd: 184 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2010. 2015/16: 52 mat­cher, 22 po­äng (8+14). SHL-mat­cher: 237.

En egen pro­dukt som pas­sar bra in i Skel­l­ef­teås sätt att spe­la. Är snabb på skrid­skor­na och läg­ger ner ett hårt jobb var­je kväll. Har de två se­nas­te sä­song­er­na gjort 22 po­äng. Snit­ta­de 15 mi­nu­ter per match i fjol och ha­de +12 i plus/mi­nus-sta­tisti­ken.

Emil PET­TERS­SON

Född: 94-01-14. Längd: 187 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ånge IK. Kom från: Mo­do, 2016. 2015/16: 52 mat­cher, 26 po­äng (12+14). SHL-mat­cher: 56.

Mo­do som lag ha­de en tung sä­song i fjol, men Pet­ters­son till­hör­de la­gets bäs­ta spe­la­re, i ain förs­ta he­la SHL-sä­song. Sva­ra­de för 26 po­äng på 52 mat­cher. Draf­ta­des av Nashvil­le 2013, men har in­te spe­lat i Nor­da­me­ri­ka. En tek­niskt väl­digt skick­lig cen­ter.

Pär LIND­HOLM

Född 91-10-05. Längd: 181 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kå­ge­da­lens AIF. Kom från: Karls­kro­na, 2014. 2015/16: 52mat­cher, 15 po­äng (6+9). SHL-mat­cher: 109.

Skel­l­ef­teå­kil­le som kom till­ba­ka till klub­ben för tre år se­dan. Skick­lig of­fen­sivt, även om han in­te fick det att loss­na po­äng­mäs­sigt i fjol, men gjor­de 26 po­äng året fö­re. Och 13/14 gjor­de han he­la 42 po­äng på 52 mat­cher med Karls­kro­na i all­svens­kan.

Pon­tus PETTERSTRÖM

Född: 82-04-21. Längd: 184 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ny­bro IF. Kom från: Lin­kö­ping, 2012. 2015/16: 48 mat­cher, 8 po­äng (2+6). SHL-mat­cher: 474.

En sta­bil SHL-yt­ter som kom­mer att gö­ra sin 500:e SHL-match i vin­ter om han slip­per ska­dor. En roll­spe­la­re, som all­tid job­bar hårt och off­rar sig för la­get. Får väl­digt myc­ket för­tro­en­de i spel fy­ra mot fem. Har som mest gjort 22 po­äng un­der en SHL-sä­song.

Pro­duk­tiv, of­fen­sivt skick­lig for­ward som har le­ve­re­rat un­der bå­da si­na år i Skel­l­ef­teå. 35 grundse­rie­po­äng plus el­va i sluts­pe­let förs­ta året och 34 grundse­rie­po­äng plus tio i slut­spe­let i fjol. Lär fort­sät­ta stäl­la till pro­blem för mot­stånd­ar­bac­kar­na i år.

Jimmie ERICS­SON

Född: 80-02-22. Längd: 187 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HC Vi­ta Häs­ten. Kom från: St Pe­ters­burg, 2015. 2015/16: 37 mat­cher, 23 po­äng (8+15). SHL-mat­cher: 457.

Ha­de in­te sin bäs­ta sä­song i fjol, men är all­tid väl­digt nyt­tig för sitt lag. Kanske SHL:s mest me­ri­te­ra­de spe­la­re. Har fy­ra VM-me­dal­jer, två SM-guld, ett OS-sil­ver och Guld­puc­ken. Året där­på vann han SM-slut­spe­lets skyt­te­li­ga (tolv mål).

Andre­as WINGERLI

Född 97-09-11. Längd: 173 cm. Vikt: 74 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lyck­se­le SK. Kom från: Lyck­se­le SK, 2013. 2015/16: 38 mat­cher, 3 po­äng (2+1). SHL-mat­cher: 39.

Lyck­se­le­fost­rad 18-åring, som de­bu­te­ra­de i SHL för två år se­dan. Fick desto fler chan­ser i fjol då han gjor­de 38 he­la SHL­mat­cher, och snit­ta­de drygt åt­ta mi­nu­ters is­tid per match. Gjor­de även 31 po­äng på 23 mat­cher med J20-la­get.

Ax­el HOLMSTRÖM

Född: 96-06-29. Längd: 186 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: M/G Hoc­key. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2014. 2015/16: 48 mat­cher, 23 po­äng (8+15). SHL-mat­cher: 96.

Gjor­de su­per­suc­cé i slut­spe­let för två år se­dan då han gjor­de he­la 18 po­äng på 15 mat­cher. Har spe­lat två ra­ka JVM-tur­ne­ring­ar och snit­tat näs­tan en po­äng per match där. Till­hör Detro­it Red Wings, men är pre­cis som för­ra året ut­lå­nad till Skel­l­ef­teå.

Se­basti­an OLSSON

Född 97-03-04. Längd: 175 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Åse­le IK. Kom från: IF Björklö­ven, 2013. 2015/16: 43 mat­cher, 8 po­äng (2+6). SHL-mat­cher: 53.

Yt­ter­li­ga­re en i ra­den ta­lang­ful­la for­wards som har gått vägen via de eg­na ju­ni­or­la­gen och se­dan fått en hel del is­tid i A-la­get. Gjor­de tio mat­cher med A-la­get 2014/15 och i fjol blev det 43 SHL-mat­cher (åt­ta po­äng). Har spe­lat 33 ju­ni­or­lands­kam­per.

Oscar MÖL­LER

Född: 89-01-22. Längd: 179 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Spånga IS. Kom från: Ak Bars Ka­zan, 2016. 2015/16 (KHL): 58 mat­cher, 37 po­äng (15+22). SHL-mat­cher: 130.

Åter­vän­der till AIK ef­ter två år i KHL, där han gjor­de över 30 po­äng bå­da sä­song­er­na. Nyc­kel­spe­la­re guld­å­ren (2013 och 2014). Snit­ta­de näs­tan en po­äng per match i grundse­ri­en bå­da sä­song­er­na. Har spe­lat två VM. In­ten­siv spel­stil och har ett ka­non­skott.

Jesper OLOFS­SON

Född 92-04-07. Längd: 180 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Karls­kro­na, 2016. 2015/16: 52 mat­cher, 26 po­äng (13+13). SHL-mat­cher: 59.

Karls­kro­na ha­de det tungt i fjol, men Olofs­son var en av la­gets bäs­ta. Fostrad i Mo­do och SHL-de­bu­te­ra­de i klub­ben 2011. Läm­na­de 2012 och har där­ef­ter spe­lat i Dan­mark, Alm­tu­na, Karlsko­ga och Karls­kro­na, och hop­pas nu kun­na ta näs­ta steg i Skel­l­ef­teå.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.