FOR­WARDS

SÅSPELARSKELLEFTEÅ

Hockeybibeln - - SPORT -

Här är det ab­so­lut topp­klass i SHL, trots att fle­ra namn­kun­ni­ga spe­la­re har läm­nat la­get. Men då har man ock­så sam­ti­digt fått in spe­la­re som Oscar Möl­ler, Jo­a­kim Lind­ström, Jesper Olofs­son och Hen­rik Het­ta. En im­po­ne­ran­de bredd.

Skel­l­ef­teå har va­rit fe­no­me­nalt bra de se­nas­te sex sä­song­er­na. Sex ra­ka SM-fi­na­ler, två SM-guld, fy­ra ra­ka se­rie­seg­rar, he­la 638 po­äng i grundse­ri­en. Var­je år har la­get tap­pat ton­gi­van­de spe­la­re,var­je år har det up­pen­bar­li­gen gått bra än­då. Skel­l­ef­teå släpp­te in minst mål av al­la un­der för­ra sä­song­en, men det är än­då of­fen­sivt som la­get im­po­ne­rar. Bland nyförvärven finns två styc­ken åter­vän­da­re som hål­ler sky­hög klass: Jo­a­kim Lind­ström och Oscar Möl­ler.

Erik Hanses

Niclas Burström

Jo­han Alm Se­basti­an Aho Anton Öhman Jo­a­kim Lind­ström Jesper Olofs­son Adam Pet­ters­son Andre­as Wingerli Se­basti­an Olsson

Ax­el Holmström Emil Pet­ters­son Hen­rik Het­ta Pär Lind­holm Li­nus Lind­ström

Gustaf Lindvall

Ky­le Cumiskey Fred­rik Lind­gren

Emil Djuse Filip Berglund Oscar Möl­ler Andrew Ca­lof Jimmie Erics­son Pon­tus Petterström

Möl­ler.

Het­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.