DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renF­red­rikÖ­berg

Hockeybibeln - - SPORT -

Hans Wall­son, tr, ZSC Lions John Nor­man, f, Nizj­nij Nov­go­rod Patrik Zack­ris­son, f, Lu­gano Erik Fors­sell, f, Mal­mö Mar­kus Svensson, mv, Sp. Moskva Ar­vid Lundberg, b, Väx­jö Alex­an­der Urbom, b Djur­går­den Anton Lind­holm, b, Co­lo­ra­do Tim Heed, b, San Jose Mar­tin Lundberg, f, Chi­ca­go Mat­ti­as Ri­to­la, f, Fri­bourg-Got­téron Jan­ne Pe­so­nen, f, Am­bri-Pi­ot­ta – Jag önskar att vi får en ka­non­sä­song och tar hem gul­det. Hur är det med ner­ver­na in­för din förs­ta ­sä­song som SHL-trä­na­re? – Det känns än­då bra. Det ska bli rik­tigt kul att det änt­li­gen drar igång. Man har vän­tat på det länge nu. Du har an­svar för la­gets po­wer­play. ­Skel­l­ef­teå var bäst i he­la li­gan i fjol. Vad kan ni för­bätt­ra på den punk­ten? – Vi ska för­sö­ka spin­na vi­da­re på po­wer­play-spe­let la­get ha­de i fjol, men det finns all­tid små­sa­ker man kan ut­veck­la, att ta fler av­slut och gå mer på mål, och så­da­na sa­ker. Vem är SHL:s bäs­te po­wer­play-spe­la­re? – Oj, det be­ror på vil­ka egen­ska­per du vill ha, om det är play­ma­ker, pass­nings­spe­la­re el­ler ett bra skott. Men en så­dan som Joc­ke Lind­ström är oer­hört skick­lig i po­wer­play. Hon­ken Trop­hy-vin­na­ren Mar­kus Svensson läm­nar la­get. Har ni till­räck­ligt bra mål­vakts­si­da (Hanses och Lindvall) för att ta guld? – Ja, det tyc­ker jag ab­so­lut att vi har. Hanses har va­rit med ett tag och är en rik­tigt bra mål­vakt. ”Gur­ra” tog sto­ra kliv för­ra sä­song­en och var väl­digt bra i AIK. Vi kän­ner oss tr yg­ga med de mål­vak­ter vi har. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Att vi ska gå på is. Vi gör det om någ­ra tim­mar, och det ska bli rik­tigt kul.

Het­ta.

Patrik Zack­ris­son.

Öberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.