FOR­WARDS

SÅSPELARVÄXJÖ

Hockeybibeln - - SPORT -

In­tres­san­ta namn som Platt, Pa­lo­la och Ever­berg har vär­vats. Vis­sa namn känns som dock li­te svår­be­döm­da. Kvar finns skar­pa Ki­i­ski­nen och Rosén. Bör kun­na gö­ras re­jä­la mäng­der mål – och även här är man nä­ra det hög­re be­ty­get. Hen­nes­sy kan för­svin­na.

Väx­jö slu­ta­de sexa i ta­bel­len i fjol, men ser man ba­ra till hem­ma­mat­cher­na slu­ta­de la­get först på ti­on­de plats. Det finns and­ra an­märk­nings­vär­da punk­ter att tr yc­ka på ock­så, som det us­la spe­let i bå­de box­play och po­wer­play. Att det finns gott om kva­li­té i trup­pen rå­der det dock ing­et tvi­vel om och får la­get ihop pus­sel­bi­tar­na kan det bä­ra rik­tigt långt. Nyförvärven har myc­ket hoc­key i sig, en del vän­tar på att ta näs­ta kliv i kar­riä­ren, en del är re­vansch­sug­na ef­ter ut­land­s­ä­ven­tyr som in­te va­rit helt lyc­ka­de. En del av dem är till­räck­ligt bra för att gå in och le­ve­re­ra di­rekt.

141

Jo­a­cim Eriksson

Cal­le Rosén Eric Martins­son Ar­vid Lundberg Li­nus Högberg

Ol­li Pa­lo­la Den­nis Ever­berg

Vil­le Le­i­no Adam Bro­dec­ki Pon­tus Net­ter­berg

Ro­bert Rosén Josh Hen­nes­sy Jo­a­kim Hill­ding Erik Jo­sefs­son Sam Marklund

Vik­tor Andrén

Co­ry Murp­hy Te­e­mu Laakso Philip Holm Oli­ver Bohm Tu­o­mas Ki­i­ski­nen

Ge­off Platt Li­am Reddox Li­nus Frö­berg

Ki­i­ski­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.