VISS­TE DU ATT..

Hockeybibeln - - SPORT -

...Väx­jö släpp­te in 139 mål för­ra sä­song­en på de 52 grundse­ri­e­mat­cher­na? Det­ta är fak­tiskt la­gets högs­ta siff­ra un­der de fem sä­song­er­na i högs­ta se­ri­en. Då ska man ock­så ve­ta att det var 55 om­gång­ar un­der de fy­ra förs­ta. 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 19.00 19.00 16.00 19.00 18.30 19.00 18.30 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 16.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 Rög­le (b)� HV71 (h)� Lek­sand (h)� Skel­l­ef­teå (b)� Lu­leå (h)� Frölun­da (b)� Karls­kro­na (h)� Brynäs (h)� Lin­kö­ping (b)� Fär­je­stad (h)� Fär­je­stad (b)� Djur­går­den (h)� Mal­mö (b)� Öre­bro (h)� HV71 (b)� HV71 (h)� Lu­leå (b)� Mal­mö (h)� Skel­l­ef­teå (h)� Lek­sand (b)� Lin­kö­ping (h)� Fär­je­stad (b)� Fär­je­stad (h)� Rög­le (h)� Brynäs (b)� Djur­går­den (h)� Frölun­da (b)� Lin­kö­ping (b)� Djur­går­den (b)� Öre­bro (b)� Skel­l­ef­teå (h)� HV71 (b)� Brynäs (b)� Frölun­da (h)� Lek­sand (h)� Karls­kro­na (b)� Karls­kro­na (h)� Rög­le (h)� Lu­leå (b)� Rög­le (b)� Frölun­da (h)� Karls­kro­na (b)� Skel­l­ef­teå (b)� Lek­sand (b)� Lu­leå (h)� Mal­mö (b)� Brynäs (h)� Djur­går­den (b)� Öre­bro (h)� Öre­bro (b)� Lin­kö­ping (h)� Mal­mö (h)�

Förs­ta hem­ma­mat­chen blir mot HV71.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.