PLATTMATCHERIVINTER

Hockeybibeln - - SPORT -

SKA FYL­LA TOMRUMMET EF­TER GYNGE Ja, själv­klart hop­pas Väx­jö att stjärn­för­vär­vet Ge­off Platt ska va­ra hu­vud­ak­tör un­der många mat­cher den kom­man­de sä­song­en. Han är en av de som ska fyl­la igen det tom­rum som po­äng­ma­ski­nen Ri­chard Gynge läm­nat ef­ter sig. Pa­lo­la och Ever­berg är and­ra nya, spännande matchvinnar­ty­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.